Ҷўраева Мушаррафа Рустамовна, 29 августи соли 1965 дар шаҳри Душанбе дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. Соли 1982 мактаби миёнаи рақами 15-и шаҳри Душанбе ва соли 1987 факултетифилологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

Ҷӯраева М(Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин) – ро хатм кардааст. Солҳои 1987-1993 муаллимаи забон ва адабиёти тоҷики мактабҳои миёнаи рақами 15 ва 55 шаҳри Душанбе, соли 1993 ассистенти кафедраи умумидонишгохии забон, адабиёт ва хати ниёгони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, солҳои 1994-1996 аспиранти ҳамин кафедра, солҳои 1997-2002 ассистент ва дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии ДМТ, солҳои 2003-2007 дотсенти кафедраи забонҳои Донишкадаи иқтисоди Тоҷикистон, аз соли 2007 инҷониб дотсенти кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии ДМТ, солҳои 2013-2015 докторанти кафедраи услубшиносӣ ва таҳририадабӣ ДМТ.

 

Рўйхати маводи чопшуда

Монографияҳо

 

 

    1.Ҷўраева М.Р. Роҳҳои ифодаи эҳтиром ва фурўтанӣ дар забони тоҷикии асри XVI. – Душанбе, 2004. – 120с.
    2.Джураева М.Р.Тенденции употребления устойчивыхформул общенияв современных таджикских СМИ. – Душанбе, 2015. – 200с. (на русс.яз.)
    3.Джураева М.Р. Вежливость как коммуникативная категория и национально-культурные особенности таджикского речевого   поведения. – Душанбе, 2015. – 92с. (на русс.яз.)

 

Мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ

 

    4.Ҷўраева, М.Р. Семантикаи нармгуфторӣ дар забони васоити ахбори омма / М.Р. Джураева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон . Серия «филология». – Душанбе, 2012, - № 4/6 (97). – С. 136-139.
    5.Ҷўраева, М.Р. Ҳусни баён дар одоби муоширати публитсистӣ. / М.Р. Джураева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон . Серия «филология». – Душанбе, 2013, - 4/1 (105). – С. 238-242
    6.Ҷўраева, М.Р. Хушмуомилагии лингвистӣ: малака рафтор ва гуфтор дар ҷараёни коммуникатсияи байниҳадигарӣ // М.Р. Джураева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Серия «филология». – Душанбе, 2013, - 4/4 (116). – С. 238-242
    7.Ҷўраева, М.Р. Мухотаб ҳамчун воҳиди коммуникативӣ ва воситаи муроҷиат / М.Р. Джураева //. Серия «филология». – Душанбе, 2013, - 4/6 (122). – С. 18-22
    8.Джураева, М.Р. Коммуникативная природа языка и вежливость / М.Р. Джураева // Вестник педагогического университета. Издание Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 1 (56). – С. 347-349
    9.Джураева, М.Р. Грамматические средства выражения почтительности в таджикском языке / М.Р. Джураева // Вестник педагогического университета. Издание Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 1 (56-2). – С. 342-345

 

10. Джураева, М.Р. Коммуникативная природа языка и вежливость / М.Р. Джураева // ВестникТаджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/1 (129). – С. 20-23

 

11. Джураева, М.Р. Отношение речевого этикета к вежливости / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/2 (133). – С. 13-18

 

12. Ҷўраева, М.Р. Ифодаи самимияту эҳтиром дар забони жанри табрикоти матбуоти муосир / М.Р. Джураева // Вестник Таджикского национального университета. Серия «филология». – Душанбе, 2014, - 4/3 (137). – С. 13-18(на тадж. яз.)