SJ News - шаблон joomla Авто

cloud  facebook  ok youtube

Читайте:
09/10   Ҷойгоҳ ва таҳаввули мактуб ... - " Мактубҳое, ки дар замони истиқлол дар рўзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд, меросбари ..."
27/12   ҲАЗЛҲОИ СОЛИНАВИИ САЪДӢ МАҲДӢ ... - "  ҲАЗЛҲОИ СОЛИНАВИИ САЪДӢ МАҲДӢ БА МУАЛЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ    "
30/10   ЧАРОҒИ ДИЛ - " Ҷабри устод беҳ зи меҳри падар   Инсон ҳар қадар солор шавад, аз панду ..."
12/11   ЧАНДЕ ДАР БОРАИ «АВТОКРИТИКА» - "        Автокритика (худнақднамоӣ) ин фикру дарку ..."
09/03   ЧАНД МАНТИҚИ ТАСМИМ ВА ... - " (ЊАДАФЊОИ АСОСИИ ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР») Тољикистон ..."
08/11   Фаъолияти сиёсии журналисти ... - " Аз замоне, ки журналистика ба вуҷуд омад, ба сиёсат алоқамандӣ дошт. Ва ин ..."
02/03   ФАЪОЛИЯТИ НАШРИЯИ «БА ... - " Дар соли 2018 ҳайати эҷодии нашрияи «Ба қуллаҳои дониш» 20 шумораи нашрияро аз чоп ..."
06/03   Талаботи замон ва омодагии ... - " Тањсилоти олї дар соњаи журналистикаи тољик тўли 25 соли истиќлолияти давлатї ба ..."
28/03   ТАКОПӮ АНДАР ПАЙРАҲАИ ИЛМ - " Чанд андеша дар бораи маҷмӯаи мақолаҳои профессор М. Муродов «Исиқлолият ва рушди ..."

medgram

Ҷаҳони имрӯзаро бидуни медиа – васоити ахбори омма тасаввур кардан ғайриимкон аст. Маъмулан ба ин рӯзнома, маҷалла, телевизион, радио, филм, расм, мусиқӣ, китоб, реклама ва интернет дохил мешаванд. Имрӯз медиа яке аз соҳаи муҳим дар зиндагии мардуми олам гаштааст.

 

sahbon1

 

Назаре ба сарчашмаҳои ҳуқуқӣ нисбат ба ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои занон дар омӯзиш ва пешбурди фаъолияти илмӣ

 

(дар мисоли бонувони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)

 

         Имрӯз модари тоҷик баробари иҷрои рисолати аслии хеш, яъне тарбияи насли ояндасоз, инчунин, сиёсатмадору олим, омӯзгору табиб, ҳунарманду варзишгар, соҳибкори муваффақу коршинос буда, дар рушди ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, яъне барои ободии кишвар саҳми басо арзишманд дорад.

 

Эмомалӣ Раҳмон

 

gazzett

 

Дар замони истиқлолият забоншиносони варзида М.Шакурӣ, Б.Камолиддинов ва дигарон ба ин мавзӯи ниҳоят муҳимми забон рӯй оварда, таҳаввулоти лексикию гарамматикиро дар забони матбуоти замони истиқлол мавриди таҳқиқу баррасии илмӣ қарор додаанд.

 

Намемирад касе, ки баҳри мардум ҷонфидоӣ кард,

Набуда худпараст, балки ба мардум ошноӣ кард.

Тамоми умр ҳиматро камар басту ба ҷон кӯшид,

Фақат халқу ватанро диду аз худ бовафоӣ кард.

Намемирад ҳамоне, хирқа ӯро илму фан бошад,

Намирад он, киирфон қабру донишаш кафан бошад.

       Воқеъияти бетардид ҳамин аст. Он, ки аз ӯ савобе боқист оне, ки вуҷудаш қолаби маърифатӣ дошта бошад ва ё фарде, ки ҳангоми даргузаштан ба қафо нигариста дарёбад, ки аз ӯ осоре боқист, ва дар рӯзгори халқу ватанаш ба кор меояд, ӯ зиндааст ва мисли зиндагон аз ризқу рӯзӣ бархурдор мебошад.

sinoni

      Дар забони тоҷикӣ масъалаи муродифоти ибора ва ҷумлаҳои сода мавриди тадқиқ қарор гирифта бошад ҳам [дар ин бора ниг. ба 1; 2; 3; 6], нуктаҳое, ки зарурати баён намуданашон боқӣ мондааст, хеле зиёданд. Дар ин ҷо мо мехостем доир ба баъзе паҳлӯҳои муносибатҳои семантикӣ дар муродифоти ибораҳои изофии исмӣ андеша баён намоем.

kakzhurnalistika

Муҳаққиқон аксаран таърихро аз саҳифаҳои матбуот ҷӯё мешаванд. То даврони истиқлолият воситаҳои ахбори омма, мушаххасан, матбуоти даврӣ объекти омӯзиши таърихнигорону адабиётшиносон қарор мегирифт. То соли 1992 дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон шуъбаи рӯзноманигорӣ дар факултети филология мавҷуд буд ва табиист, ки мавзӯъҳои таҳқиқӣ ба забон ва адабиётшиносӣ робитаи зич доштанд.

 

Teleradio

Повышение квалификации педагогических кадров журналистики всегда актуально и Правительство РТ уделяет особое внимание. Лидер нации 1 марта 2016 на церемонии открытия Академии СМИ и телевидений «Варзиш» и «Синамо» отметил важность этого вопроса и порекомендовал воспользоваться всеми возможностями по воспитанию квалифицированных кадров:

 

TVV

(ДАР МИСОЛИ ТЕЛЕВИЗИОНИ “САФИНА” ВА “БАҲОРИСТОН”)

номзади илмҳои филология,

Сафарова Моҳира Амиралиевна

Соҳаи маориф дар сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати Тоҷикистон мақоми асосиро касб намудааст. Аз рӯзҳои аввали ба уҳда гирифтани масъулияти роҳбарӣ Пешвои миллат, Ҷаноби олӣ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пешрафти соҳаи маориф диққати махсус зоҳир менамоянд.

 

radioss

Қудратҳо, мухолифатҳо, тамадунҳо, фарҳангҳо, сиёсатҳо, боварҳо… мафҳумҳое ҳастанд, ки дар зиндагии башар нақши амиқ мегузоранд. Мухолифатҳои сиёсии абарқудратҳо, ихтилофи тамаддуну фарҳангҳо, ҷанги боварҳо чеҳраи имрӯзии башариятро ба намоиш мегузорад. Аз ин рӯ, барои расидан ба аҳдофи хеш ҳар ҷонибе аз васоити ахбори омма ба таври васеъ истифода мебаранд ва афкору ақидаашонро мунташир месозанд.

 

radio2

Дар замони истиқлол ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар сиёсати хориҷии давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон  мақоми шоиста дорад. Манфиатҳои миллӣ аз нафъ бардоштан ба суди миллат ва  ин нафъ аз таҳкими ваҳдат, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ ибтидо мегирад.

 

Ayni

 

 

         Дар таърихи халқи тоҷик устод Садриддин Айнӣ ҳамчун шахсияте пазируфта шудааст, ки тамоми умр баҳри асолати забони ноби тоҷикӣ мубориза бурдааст. Дар фаҳмиши адиб забони сода забони ҳамафаҳми адабӣ буда, ҳар гуна калимаву ифодаҳои кӯчагӣ ба меъёри он мутобиқат намекунад. Ин аст, ки ҳангоми интихоб ва истеъмоли калима ӯ эҳтиёткорона муносибат мекард. Вақте ки нависанда асари Ф. Дюшен «Қамар»-ро аз ӯзбекӣ ба забони тоҷикӣ бармегардонад, дар муқаддимааш чунин менависад: «Бо хоҳиши баъзе коркунони нашриёти тоҷикӣ дар забони ин ҳикоя як қадар таъбирҳои «кӯчагӣ» дароварда шуд, ки ин таҷриба аст. Агар оммаи хонандагон ин корро хуш қабул кунанд, баъд аз ин дар баъзе ҳикояҳо ин равиш риоя карда хоҳад шуд, вагарна ин ҳикоя дар ин боб аввалин ва охирин шуда хоҳад монд». Аз мутолиаи асарҳои нависанда  маълум мешавад, ки ӯ дар интихоби калима услуби хос дорад. С. Айнӣ калимаро бо шарҳаш меоварад.

lahuti-27

Ба ифтихори 130-солагии Абулқосим Лоҳутӣ 

Шинохти симои адабии Лоҳутӣ дар адабиётшиносии тоҷик мавзӯи тоза нест ва дар вобастагӣ ба он даҳҳо рисолаҳову нигоштаҳо иншо шудаанд. Лоҳутишиносӣ дар бисёр бахшҳо дар асри гузашта суръат дошт. Аммо таҳқиқи публистистикаи Абулқосим Лоҳутӣ чун як мавзӯи кашфношуда ба шумор меравад.

Катар

С. Қаландаров

Дар ҳар кишвар воситаҳои ахбори омма (рӯзнома, радио, телевизион, сомонаҳои интернетӣ) бо сиёсат алоқаи ҷудонопазир дорад (1), онҳо барои тарғибу дастгирӣ ва амалӣ сохтани сиёсате таъсис ёфтаанд. Ҳодисаҳои “Баҳори араб” нишон дод, ки воситаҳои ахбори омма дар дигар кардани сохти сиёсӣ, ноором кардани вазъият, ба мувофиқа овардани ду ҷониб, роҳгумзанонидани мардуми оддӣ ва рӯйпӯш кардани ҳақиқат нақши бағоят бузург доранд. Имрӯз кишварҳои абарқудрат як роҳи хеле осони амалӣ кардани нақшаҳои худро ёфтаанд, ки ин ҳам бошад ба воситаи расонаҳо ноором кардани вазъияти сиёсии давлатҳост. Нооромиҳои кишварҳои араб далели равшани ин гуфтаҳо аст.

 

 

logo-footer 

  وكالة الانباء السعودية 

Saudi Press Agenci

 

С. Қаландаров

Маълум аст, ки Тоҷикистон имрӯз бо бисёр кишварҳои мутараққии олами араб, аз ҷумла Шоҳигарии Арабистони Саудӣ, Ҷумҳурии Мисри Араб, Кувайт, Амороти Муттаҳидаи Араб, Қатар ва мамлакатҳои дигари мусулмон муносибатҳои муфиди дуҷониба ва бисёрҷониба дорад, ки бар умумиятҳои таърихиву фарҳангӣ ва динии мо асос ёфтаанд. Ҳамкорӣ бо ин кишварҳо дар бисёр бахшҳо дар ҳоли тавсеа ва густариш аст.

Информация

C. Қаландаров

Ба шарофати ҳамаҷониба такмил ёфтани васоити техникии ахбор, фароҳам омадани заминаҳои омодасозӣ ва муҳайё гаштани шароити истифодабарии иттилоъ андарзи куҳнаи «Ҳар кӣ соҳиби ахбор аст, соҳиби ҳукм низ ӯст» сол ба сол ба маҷрои қонун медарояд. Дар ин моваро бахусус мақоми паҳнкунандаи ахбор – Интернет беш аз пеш меафзояд. Шояд ба ҳамин ваҷҳ муҳаққиқи пурдон Иброҳим Усмон онро «хавфноктарин василаи ахбор дар таблиғоти сиёсӣ ва байналмилалӣ» номида бошад. Калимаи «хавфноктарин» - ро метавон муҳимтарин низ маънидод кард. Аз сӯи дигар агар ба қурби ахбор эътибор диҳем тавсифи муҳаққиқ боз ҳам  шадидтар мегардад. Ин ҳам дар ҳолест, ки дар ду инқилоби Ховари Миёна – Тунис ва Миср асосан сомонаҳои интернетӣ, бахусус Twitter.com ва Facebook.com нақши фаъол доштаанд. Маҳз тавассути ин сомонаҳо мухолифон ва тазоҳургарон идора карда мешуданд. Иттилоъ метавонад на танҳо  ашхоси ҷудогона, балки давлатҳои кулро дар рӯёрӯи ҳам гузорад.

Иттилоъ 1

С. Қаландаров

 

Асре, ки дар он зиндагӣ ба сар мебарем, давраи пешрафти бесобиқаи илму технология дар тамоми ҷаҳон аст. Дар замони рушди босуръати мубодилаи иттилоотӣ ҷиҳати сари вақт ба аҳолӣ расонидани иттилоот дар баробари матбуоти чопӣ, ВАО – и электронӣ, шабака ва сомонаҳои интернетӣ низ нақши муассир доранд. Имрӯз тавассути рушди техникаву технологияи рақамӣ, шабакаи байналмилалии интернет иттилоъро ҳамон лаҳза ба таври фаврӣ метавон ба тамоми олам  паҳн кард.  Профессор И. Усмонов интернетро «Сареътарин ва хавфноктарин василаи ахбор дар таблиғоти сиёсӣ ва байналмилалӣ» номидааст (8, 22). Ҳамин аст, ки дар кишварҳои тараққикарда  таваҷҷӯҳ ба воситаҳои электронии ахбор афзуда истодааст.

            Интервью                                                                                 

На сегодняшний день интервью считается одним из широко употребляемых жанров журналистики, и  как  разновидность жанров широко используется в печатных и электронных СМИ, в том числе на радио и телевидении. Безусловно, особенности интервью в печатных СМИ радио и телевидении используется в зависимости особенностей виде. Это связанно  с имеющимися возможностями жанра.

         Профессор А.Н. Нуралиев в своей книге «Информационные жанры печати» (2004) считает, что проведение интервью зависит от мастерства журналиста. Как понимается,  мастерство журналиста заключается в умении формулировать вопросы своему собеседнику для представлении аудитории новой информаций. В зависимости освещения объекта интервью имеет несколько видов: интервью-расказ, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, интервью- анкеты, пресс-конференция.[2,83]    

айнӣ

Устод Садриддин Айнӣ дар таърихи тамаддун ва адаби тоҷикон аз ҷумлаи афроди ангуштшуморест, ки ҳамеша ҳузури шоистаи шахсият ва осораш дар доираҳои илмию пажӯҳишӣ ва расонаҳои хабарӣ мақому ҷойгоҳи устувор дорад. Ҳар замон ки аҳли таҳқиқ ба ин ё он сабаб ба онҳо таваҷҷуҳ намоянд, боз паҳлуҳои тозаи ҷиҳату ҷанбаҳои дигари қаблан аз назарҳо дурмондаеро ошкор ва мавриди баҳсу баррасӣ қарор медиҳанд. Ҳанӯз мо то ба охир ба умқи эҷодиёти мондагор ва афкору андешаҳои адабию бадеии устод С. Айнӣ нарасидаем.

Хавар.1

Њарчанд забоншиносон Б. Ниёзмуњаммадов, Д. Тољиев, Н. Маъсумї, Њ. Каримов, О. Љалолов, Я. И. Калонтаров, Н. Шарофов ба забони тољикї ворид гардидани калимањои русиву аврупоиро ба ду давра: а) пеш аз инќилоб (Инќилоби Октябр – А. Ш.); б) давраи пас аз инќилоб (давраи Шўравї – Ш. У.) људо кардаанд,  аммо муњаќќиќ А. Шафоатов иќтибос шудани истилоњоти соњаи варзиш дар давраи аввал истисно медонад. Ба аќидаи ин муњаќќиқ «тамоми навъњои варзиш то давраи ба Россия њамроњ шудани Осиёи Миёна ва хусусан то замони Шўравї миёни мардуми тољик хусусияти сирф халќию миллї доштанд ва пайдоиши истилоњоти ин соња бо усулњои вожасозии тољикї ва ќисман туркї сурат мегирифт» [5, 42]. Тахмин кардан мумкин аст, ки ворид гардидани чунин истилоњот ба таркиби луѓавии забони асосан баъди соњои 20-уму 3-юми асри ХХ ки як навъ давраи ављи ворид гардидани калимањои русиву аврупої ба таркиби луѓавии забони мо мебошад, шуруъ гардидааст.

buhoro-gazet

Матбуоти мустақил ё ба истилоҳи муҳаққиқони ғарбӣ озод аз навъи матбуотест, ки инъикоси мушкилоти ҷомеа ва ҳаводиси рӯзро бе ҷиҳатгириҳои сиёсӣ, гуруҳӣ ва ҳизбӣ аз мавқеи «бетарафӣ» пушиш медиҳад.

 

Без названия

Матбуот яке аз воситаҳои асосии ташаккули худшиносї ва маданияти нутқи омма аст. Бинобар ин забони матбуот бояд ба нормаҳои забони адабїқатъиян риоя кунад. Беэътиної нисбат ба ин қоидаҳо ҳамчун нуқсон қабул карда мешавад.

pp1     pp2     pp3     pp4     mvd     pp5     pp6     tajikair     
  mmk.tj      parlament.tj     migration     vecherka     

  din.tj  

  khovar  

  donishnoma  

  maorif

Аз устодон, аспирантон, магистрон ва донишҷӯёни факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки маводи худро барои нашр дар сомонаи факултет бо почтаи зикршуда фиристанд.

Почтаи электронӣ:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел.: (+992) 93.500:35:37 ва 90.751:21:21

Масъули сомонаи факултети журналистикаи ДМТ Ҳукмиддин Сафаров

Суроға: ш. Душанбе, маҳаллаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯёни ДМТ, факултети журналистикаи ДМТ, бинои 10, ошёнаи 2 юм.