Барои донишҷўёни курси 4 ихтисоси 23010900 журналистикаи байналхалӣ. Муаллими дарсдиҳанда: дотс. Бобоев Д.