Мақолаҳои илмӣ

КАМОЛИ ОДАМӢ ДАР ИЛМ БОШАД

Илм дар ҷомеаи муосир дар тамоми бахшҳо ва соҳаҳои ҳаёти одамон нақши муҳим дорад. Дараҷаи рушди илм яке аз...

МАТБУОТИ МАҲАЛЛӢ ВА РАҚОБАТ ДАР ШАРОИТИ НАВ

Дар як нигоҳи маҷмӯӣ чунин натиҷагирӣ кардан мумкин аст, ки мавқеъ ва домани густурдаи классикии матбуот торафт коста мегардад....

ИНТЕРНЕТҚАЛЛОБ Ё ФЕЙК ЧУН ЗУҲУРИ НАБАРДИ ИТТИЛООТӢ

Фейк аз забони англисӣ гирифта шуда, маънояш қалбакӣ, дурӯғ аст.  Дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле машҳур шуда дар...

ОМИЛҲОИ РУШДИ МАТБУОТИ МАҲАЛЛӢ

Матбуоти маҳаллӣ, ки дар даҳсолаи 1930 ба вуҷуд омада шакл гирифт, айни замон дар марҳилаи нави сиёсиву иҷтимоӣ...

ИМКОН ВА НЕРӮИ МАТБУОТИ МАҲАЛЛӢ

        Нерӯмандии ҳар як шакли васоити ахбор ҷузъи аслии муайянкунандаи нуфузу мавқеи он дар ҷомеа мебошад, ки матбуот...

ТАШАККУР БА ШУМО Ё ТАШАККУР АЗ ШУМО?

Дар забони тоҷикӣ пешояндҳои аслии содаи ба ва аз баъзан дар матн муносибати ҳаммаъноӣ зоҳир кунанд ҳам, дар асл...

МАСЪАЛАҲОИ РУШДИ МАОРИФ ВА БАРРАСИИ ОН ДАР ПАЖУҲИШИ «ТАВОНО БУВАД,...

Меҳроб Ҷумъаев, дотсенти кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабӣ

АЗ ИМКОНОТИ ЗАБОН ДУРУСТ БОЯД ИСТИФОДА БУРД

Забон ҳамчун ҳодисаи ҷамъиятӣ доимо дар ташаккулу таҳаввул мебошад, яъне он баробари ҷамъият пеш меравад, тараққӣ мекунад, ривоҷу...

СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ҲАМЧУН СУХАНВАР

Санъати суханварӣ (воизӣ) дар ҳама давру замонҳо нақши муҳим дошта, одамоне, ки ин маҳорату малакаро доранд, соҳибэътибору...

МОҲИЯТ ВА РИСОЛАТИ ҲАМКОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР АГЕНТИИ ИТТИЛООТИИ...

Имрӯз бо саъю кӯшиши бевоситаи Президенти кишвар муносибатҳои дипломатӣ ва иқтисодию фарҳангӣ миёни Тоҷикистон ва кишварҳои арабӣ...

«СУХАН АЗ БАҲРИ ДИГАРОН ГӮЯНД»-И ПРОФЕССОР Б. КАМОЛИДДИНОВ ТАҲҚИҚОТИ МУКАММАЛИ ИЛМӢ...

«Сухан аз баҳри дигарон гӯянд» яке аз тадқиқтҳои бунёдӣ ва ниҳоят пурарзишу мондагори доктори илмҳои филология, профессор Баҳриддин Камолиддинов...

ФОРМАТ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСС-СЛУЖБ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Работа в формате пресс-служб для Таджикистана, как и для всех постсоветских стран явление относительно новое. Хотя подструктура пресс-службы в государственных и коммерческих...